Ümmeti Muhammed’in bağışlanma duası

Ümmeti Muhammed’in bağışlanma duası

Ümmeti Muhammed’in bağışlanma duası
Okunuşu:
Allahummağfir li ümmeti Muhammed, Allahummestur ümmete Muhammed, Aüahummecbur ümmete Muhammed, Allahummansur ümmete Muhammed, Allahumme beşşir li ümmeti Muhammed, Allahumme sehhil ümmete Muhammed, Allahummeftah li ümmeti Muhammed, Allahummesmah li ümmeti Muhammed, Allahumme sâmih ümmete Muhammed, Allahumme eyyid ümmete Muhammed, Allahumme ’nciz ümmete Muhammed, Allahumme’hdi ümmete Muhammed, Allahumme ’nsuh ümmete Muhammed, Allahumme ‘rham ümmete Muhammed, Allahumme ’zim ümmete Muhammed, Allahumme azzim ümmete Muhammed, Allahumme a’zim ümmete Muhammed, Allahumme’hdi ümmete Muhammed, Allahumme veffik ümmete Muhammed, Allahumme’rzuk ümmete Muhammed, Allahumma ’ğfir zünûbe ümmete Muhammed, Allahumme’stur uyûbe ümmete Muhammed, Allahumme ferric kürûbe ümmete Muhammed, Allahumme nevvir kulübe ümmete Muhammed, Allahumme”şrah sudûre ümmete Muhammed, Allahümme yessir umûre ümmete Muhammed, Allahumme vessi’ kubûre ümmete Muhammed, Allahumme ehlik a’dâe ümmete Muhammed, Allahumme ’htim bil îmanı li ümmeti Muhammed,
Allahumme ’hşürnî alel îmani maa ümmeti Muhammed, tahte livâihi seyyidinâ Muhammedin ve nelkake ve ente râdin annâ gayre gadbânin yâ Rabbel âlemin, yâ Erhamerrâhimîne.

Anlamı:
“Allah’ım, Ümmet-i Muhammed’i mağfiret et. Allah’ım, ümmet-i Muhammed’in ayıbını ört. Allah’ım, ümmet-i Muhammed’e acı. Allah’ım, ümmet-i Muhammed’e yardım et.
Allah’ım, Muhammed ümmetini müjdele. Allah’ım, Muhammed ümmetinin işini kolaylaştır. Allah’ım, Muhammed ümmetinin işini aç. Allah’ım, Muhammed ümmetine nazar buyur, müsamaha et. Allah’ım, Muhammed ümmetine bağışlayıcı ol. Allah’ım, ümmet-i Muhammed’i kuvvetlendir. Allah’ım ümmeti Muhammed’in işini hallet, Allah’ım, Muhammed ümmetine hidayet buyur. Allah’ım, Muhammed ümmetine öğütler ihsan et. Allah’ım, Muhammed ümmetine merhamet eyle. Allah’ım, ümmet-i Muhammed’i yücelt. Allah’ım, Muhammet ümmetini azametli ve şevketli kıl. Allah’ım, ümmet-i Muhammed’e hidayet nasip et. Allah’ım, Muhammed ümmetine tevfik ihsan eyle. Allah’ım, ümmet-i Muhammed’i rızklandır. Allah’ım, Muhammed ümmetinin günahlarını bağışla. Muhammed ümmetinin günahlarını sen örtbas eyle Allah’ım. Allah’ım, Muhammed ümmetinin sıkıntılarını sen kaldır. Muhammed ümmetinin kalplerini nurlandır, Allah’ım. Bütün işlerinde onlara kolaylık ihsan et, kabirlerini genişlet, düşmanlarını kahret, son nefeslerinde pişmanlık nasip eyle.
Allah’ım, beni ümmet-i Muhammed ile iman üzerine haşr eyle. Efendimiz Muhammed Mustafa’nın sancağı altında cem eyle. Sana kavuştuğumuz an, bizden razı ve hoşnut ol, ey alemlerin Rabbi ve ey merhamet edicilerin en merhametlisi.