Uykusuzluk Şikayeti Olanlar için Peygamberimizden Uyku Duası

Uykusuzluk Şikayeti Olanlar için Peygamberimizden Uyku Duası

Uykusuzluk Şikayeti Olanlar için Peygamberimizden Uyku Duası
Uykusuzluk Şikayeti Olanlar için Peygamberimizden Uyku Duası

Uyku duası, kişinin uyku düzenini temin ederek sıhhat bulmasını sağlayan çok önemli bir duadır. Bizzat Hz. Peygamber tarafında sahabelere öğretilen 3 farklı türü bulunmaktadır. Uyku duası ederek uyumayı tercih eden müminler daha hayırlı ve dolayısıyla daha rahat bir uyku çekerler. Böylece zihnen ve bedenen dinlenmiş olurlar.

Kuran-ı Kerim, gündüzlerin çalışma vakti olduğunu gecenin ise dinlenmek için belirlendiğini şu ayeti kerime ile ifade etmiştir:

“O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır.” (Furkan-47)

Yüce kitabımız uykudan bahsederken de onu doğrudan “dinlenme” kavramı ile ilişkilendirmekte ve şöyle buyurmaktadır:

“Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık.” (Nebe-9)

Peygamber efendimize uykusuzluk şikayeti ile gelen Zeyd bin Sabit, Hz. Muhammed’den aşağıdaki duayı öğrenmiştir:

“Allahüme ğaratin nücumü ve hedetiluyunu ve ente Hayyün Kayyumün la tehüzüke sinetün ve la nevmün ya Hayyü ya Kayyumü ehdi leyli ve enim ayni.”

Sahabe Zeyd bin Sabit, bu duayı yaptıktan sonra çok rahat bir uykuya daldığını ve uykusuzluk problemini bir daha çekmediğini ifade etmiştir.

Akşam uyumadan önce okunacak uyku duası

“Allahümme bismike emutü ve ahya”

Sabah uyandıktan sonra okunacak dua

“Elhemdü lillahil-lezi ahyana bade amatena ve ileyhin nüşur.”

Hz. Muhammed’in Hz. Fatma ve Hz.Ali’ye öğrettiği uyku duası

Tespihat biçiminde yapılan bu uyku duasını Hz. Peygamber, aile efradı olan Hz. Fatma ile Hz. Aliye öğretmiştir. Dua tam 100 adet nidadan oluşmaktadır. Buna göre:

33 kere Süphanallah
33 kere Elhemdüllilah
34 kere Allahü Ekber
denilecektir.
Bu nidalara başlarken ve nidaları bitirirken söylenen ifade ise “La havle vela kuvvete illa Billah” biçimindedir.