Uzun süren göz hastalıklarını iyi etmek için okunacak dua

Uzun süren göz hastalıklarını iyi etmek için okunacak dua
Uzun süren göz hastalıklarını iyi etmek için okunacak dua

Uzun süren göz hastalıklarını iyi etmek için okunacak dua:

Temiz bir kağıda 3 kere Ayet-el Kürsi yazılır ardından aşağıdaki ayet ve dualar da yazıldıktan sonra kişinin üzerinde taşıması sağlanır.

Dua ve ayetler:
Bismillâhirrahmânirrâhim
Allahü nurüs semavati vel ardi meseli nurihi kemişkatin fiha misbah elmısbahü fi zücacetin ez zücacetü ke enneha kevkebün dürriyyün yuka dü min şeceretin mübareketin zeytunetin la şarkiyyetin vela garbiyyetin yekadü zeytüha yuziu velev lem temseshü narün nurün ala nurin yehdiillahü li nurihi men yeşaü ve yadribullahül emsale linnasi vallahü bikülli şeyin alim. Kul huvallahü ahad inne fil ayni remedü ihmiraren fi beyzi. Hasbiyallahüs samed ya gayasi fiş şedayidi bi i’tizazike an veledin lem yelid velem yuled velem yekun lehu kufuven ahad. Aksemtü aleyke eyyüher remedil mermudül mütemessikü bi urukür re’si velcülud. Aksemtü aleykebi Yusuf bin Yakub ve kamisihil makdud. Ve bihakkı Tevratı Musa ve İncili İsa ve Zeburü Davud ve bihakkil Kuranil azim. Ve bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme siracil vücud ve Resulil Ma’bud. İzheb eyyüher remedi an hamili kitabi haza vela taud bihakkı la ilahe illallah Muhammedün Resulullah ve bielfi elfi la havle vela kuvvete illa billahil Aliyyil Azim. Allahümme bicahi sahibül vesileti seyyidina ve nebiyyina ve şefiina ve hamina ve mevlana ve tabibina ve nuri ebsarina ve kurrete uyunina ve cilai kulubina eşfi uyunina ya şafi eleysallahü bi kafin abdehu ya Kafi ekfini ekfini ekfini bikeremike ya erhamerrahimin…