Veba ve Kolera hastalığını önlemek için okunacak dua

Veba ve Kolera hastalığını önlemek için okunacak dua
Veba ve Kolera hastalığını önlemek için okunacak dua

Veba ve kolera hastalığını önlemek için okunacak dua

“Allâhümme sekkin sadmete kahremânil ceberûti bilatîfeti ennâzileti min feyedânil melekûti hattâ neteşebbesü bi edyâli lûtfıke, ve nağtasimü bike min nuzûli kahrike, yâ zel kudretil kâmileti ven-ni’metişşâmileti yâ zel celâli vel ikrâm.
Allâhümmekfınî, şerratta’nivettâûni, ve emhilnâ ve ammimâ ve a’mir binâ menâzilenâ, velâ tühliknâ bi zünûbinâ Hayyün, Samedün, Bâkî, velehü, vâgî, dehelnâ fî kanefin vestecernâ bi Muhammedin Resûlillâhi, vel hamdülillâhi vahdehü.”

Önce hastalığınız için bir doktora danışmalı, doktorun gerekli gördüğü tedaviyi yaptıktan sonra bu dualarla Yüce Allah’tan iyileşmeyi dileyebilirsiniz.

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء

Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)