Ya Azimer Raca (c.c.)

Ya Azimer Raca (c.c.)

Yâ Azîme’r-Racâ esması anlamı : Kendisine büyük ümitler beslenen.

Yâ ‘Azîme’r-racâ : يَا عَظ۪يمَ الرَّجَ 

91
Damar ağrıları için
وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ Ve es’elüke biesmâike
Yâ Kâşif
Yâ Fâric
Yâ Fâtih
Yâ Nâsir
Yâ Dâmin
Yâ Âmir
Yâ Nâhi
Yâ Raca
Yâ Mürtecâ
Yâ ‘Azîme’r-racâ
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey belaları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran Kaşif,
Ey keder ve tasadan kurtarıp ferahlatan Faric,
Ey her mevcuda münasip bir suret açan ve fetihler müyesser kılan Fatih,
Ey kullarına yardım eden Nasir,
Ey yaratıkların her türlü ihtiyacını üzerine alan Damin,
Ey her şeye fıtratının gayesini emreden amir,
Ey her türlü kötülükten sakındıran Nahi,
Ey kullarının ümidi olan Reca,
Ey kullarının ümit beslediği Mürteca,
Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azimü`r Reca
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.