Ya Enisez Zakirin (c.c.)

Ya Enisez Zakirin (c.c.)

Yâ Enîse’z-Zâkirîn esması anlamı : Kendisini zikredenlerin can yoldaşı.

Yâ Enîse’s-zâkirîn : يَٓا اَن۪يسَ الذَّاكِر۪ينَ 

87
Diz ağrısı için
Yâ Habîbe’l-bekkâîn
Yâ Senede’l-mütevekkilîn
Yâ Hâdiye’l-mudillîn
Yâ Veliyye’l-mü’minîn
Yâ Enîse’s-zâkirîn
Yâ Akdera’l-kâdirîn
Yâ Ebsara’n-nâzırîn
Yâ Aleme’l-‘âlimîn
Yâ Mefze’a’l-melhûfîn
Yâ Ensara’n-nâsirîn
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey günahları için ve kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi,
Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanağı,
Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren,
Ey Müminlerin dost ve sahibi,
Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı,
Ey bütün güçlülerden daha güçlü,
Ey bütün bakanlardan daha iyi gören,
Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim,
Ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı,
Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.

Allah’ın bir ismi de Enis’dir. Cevşen duasında “Enis” ismi geçmektedir. Enis, dost demektir.

Ya enisel-kulub, Ey kalplerin dostu.
Ya enise men la enise leh, Ey dostu olmayanların dostu.
Ya ni’mel-enis, Ey en güzel Dost.
Ya enisel-müridin, Ey kendisini arzulayanların dostu.
Ya enise’z-zakirin, Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı.
Ya enisel-evliya, Ey dostların can yoldaşı,
Ya hayra mûnisin ve enis, Ey ünsiyet verenlerin ve Kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı.