Ya Fatıra Külle Şeyin ve Melikeh (c.c.)

Ya Fatıra Külle Şeyin ve Melikeh (c.c.)

Yâ Fâtıra Külle Şey’in ve Melîkeh esması anlamı : Her şeyin yaratıcısı ve sultanı.

Yâ Fâtira külli şey’in ve melîkeh : يَا فَاطِرَ كُلِّ شَىْءٍ وَ مَل۪يكَهُ 

93
Mafsal (eklem) ağrıları için
Yâ Evvele külli şey’in ve âhirah
Yâ İlahe külli şey’in ve sâni’ah
Yâ Râzika külli şey’in ve hâlikah
Yâ Fâtira külli şey’in ve melikeh
Yâ Kâbida külli şey’in ve bâsiteh
Yâ Mübdie külli şey’in ve nıü’îdeh
Yâ Müsebbibe külli şey’in ve mükaddirah
Yâ Mürabbiye külli şey’in ve müdebbirah
Yâ Mükevvira külli şey’in ve muhavvileh
Yâ Muhyiye külli şey’in ve mümîteh
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey her şeyin evveli ve ahiri,
Ey her şeyin ilahı ve sanatkarı,
Ey her şeyin razık ve haliki,
Ey her şeyin yaratıcısı ve sultanı,
Ey her şeyi daraltan ve genişleten,
Ey her şeyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iade eden,
Ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden,
Ey her şeyi terbiye ve idare eden,
Ey her şeyi döndüren ve değiştiren,
Ey her şeyi dirilten ve öldüren,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.