Ya Men La Tasiful Halaiku Celaleh (c.c.)

Ya Men La Tasiful Halaiku Celaleh (c.c.)

Yâ Men Lâ Tasifu’l-Halâiku Celâleh esması anlamı : Mahlukatın celalini vasf edemediği.

Yâ Men lâ tesıfü’l-halâiku celâleh : يَا مَنْ لاَ تَصِفُ الْخَلآَئِقُ جَلاَلَهُ 

86
Oyluk ağrısı için
Yâ Men lâ mülke illâ mülküh
Yâ Men lâ yuhsi’l-‘ibadü şenaeh
Yâ Men lâ tesıfü’l-halâiku celâleh
Yâ Men lâ yüdrikü’l-ebsâru kemâleh
Yâ Men lâ yeblüğu’l-efhâmü sıfâtih
Yâ Men lâ yenâlü’l-efkâru kibriyâeh
Yâ Men lâ yuhsinü’l-insânü nü’ûteh
Yâ Men lâ yeruddü’l-‘ibâdü kadâeh
Yâ Men zahera fî külli şey’in âyâtüh
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلَهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum
Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan,
Ey kulların senasını saymakla bitiremediği,
Ey mahlukatın celalini vasf edemediği,
Ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği,
Ey zekaların, sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı,
Ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı,
Ey insanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği,
Ey kulların, hükmünü geri çevirmediği,
Ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.