Ya Veliyye Men İstevlah (c.c.)

Ya Veliyye Men İstevlah (c.c.)

Yâ Veliyye Men İstevlâh esması anlamı : Kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi.

Yâ Veliyye Men İ’stevlâh : يَا وَلِىَّ مَنِ اسْتَوْلاَهُ 

59
Kulak ağrısı için
Yâ Kâfiye men i’stekfâh
Yâ Hâdiye men i’stehdâh
Yâ Kâliye men i’steklâh
Yâ Dâ’iye men i’sted’âh
Yâ Şâfıye men i’steşfâh
Yâ Kâdiye men i’stakdâh
Yâ Muğniye men i’steğnâh
Yâ Mûfîye men i’stevfâh
Yâ Mükavviye men i’stakvâh
Yâ Veliyye men i’stevlâh
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey kendisine her şeye bedel yeter görenlerin kafisi,
Ey kendisinden hidayet isteyenlerin hidayet edicisi,
Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten,
Ey kendisini çağıranları cennetine davet eden,
Ey kendisinden şifa isteyenlere şifa veren,
Ey kendisine hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden,
Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren,
Ey kendisinden her ihtiyacını yerine getirilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren,
Ey kuvvet ve güç isteyenlere kafi kuvvet veren,
Ey kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.