Ya Zel Arşil Mecid (c.c.)

Ya Zel Arşil Mecid (c.c.)

Yâ Ze’l-Arşi’l-Mecîd esması anlamı : Yüce arşın sahibi.

Yâ Ze’l-arşi’l-mecîd : يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَج۪يدِ 
Böğür ağrısı için
Yâ Ze’l-arşi’l-mecîd
Yâ Ze’l-kavli’s-sedîd
Yâ Ze’l-fadli’r-raşîd
Yâ Ze’l-batşi’ş-şedîd
Yâ Ze’l-va’di ve’l-va’îd
Yâ Karîben gayra ba’îd
Yâ Men hüve’l-veliyyü’l-hamîd
Yâ Men hüve ‘alâ külli şey’in şehîd
Yâ Men hüve leyse bizallâmîn li’l-‘abîd
Yâ men hüve akrabü ileyhi min habli’l-verîd

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Arapçası
يا ذَا الْعَرْشِ الَْمجيدِ يا ذَا الْقَوْلِ السَّديدِ يا ذَا الْفِعْلِ الرَّشيدِ يا ذَا الْبَطْشِ الشَّديدِ يا ذَا الْوَعْدِ وَالْوَعيدِ يا مَنْ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَميدُ يا مَنْ هُوَ فَعّالٌ لِما يُريدُ يا مَنْ هُوَ قَريبٌ غَيْرُ بَعيد يا مَنْ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْء شَهيدٌ يا مَنْ هُوَ لَيْسَ بِظَلاّم لِلْعَبيدِ

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey yüce arşın sahibi,
Ey dosdoğru sözün sahibi,
Ey yerli yerince yapılan fazl-ü kerem sahibi,
Ey kıs kıvrak yakalayan şiddetli azap sahibi,
Ey vaad ve tehdit sahibi,
Ey uzak olmayan yakın,
Ey en fazla övgüye layık olan dost,
Ey her şeyi mühadesi altında tutan,
Ey kullarına hiçbir şekilde zulmedici olmayan,
Ey kuluna şah damarından daha yakın olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.

Gök kapılarını titreten dua :
Olmasını istediğimiz bir şey için okunacak dua :
“Ya Vedud!, Ya Vedud! Ya Ze’l–arşi’l–mecid! Ya Mübdi, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Es’elüke bi–nuri vechikellezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi–kudretikelleti kadderte biha halkake ve bi–rahmetikelleti vesiat külle şey’in. La ilâhe illâ ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni!..”

Anlamı :
Ey Vedûd! Ey yüce arşın sahibi!
Ey kainatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen Mübdi!
Ey varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten Muid!
Ey dilediği her şeyi yapan! Arşının rükünlerini dolduran Zatının nuru hürmetine; yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum.
Senden başka hiçbir ilah yoktur.
Ey kendisinden yardım isteyene yardım eden! Bize yardım et.
Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerlerden ihtiyaçlarını ellerine veren Muğis! Bize yardım et.

Bir cevap yazın