Yasin Süresinin Genel Mesajı

Yasin Süresinin Genel Mesajı
Yasin Süresinin Genel Mesajı

Mekke’de nazil olmuş bir suredir ve 83 ayetten meydana gelir. Kur’an’da 36. suredir. Sure adını başlangıcındaki “ya” ve “sin” olan “huruf-ı mukatta” harflerinden alır.

Kur’an’daki bu harfler hakkında çeşitli görüşler vardır. Anlamının bilinemeyeceğini öne sürenler olduğu gibi sureye dikkat çekmek için bu harflerin koyulduğunu söyleyenler de vardır. Bunların dışında bazılarına ise mana verenler de mevcuttur. Yasin’in “ya insan” ya da “ya seyyidü’l beşer” ifadesinin kısaltması olduğunu söyleyenler de vardır.

Ya-sin suresinin okunmasında büyük sevaplar olduğunu söyleyenler oldukça fazladır.

Sureye Kur’an’a yemin edilerek başlanmıştır. Peygamber efendimizin Resullerden olduğu ve doğru yol üzerine bulunduğu, Kur’an’ın insanı uyarmak için gönderildiği vurgusu ile sure konuya girer. İnsanların ibret alması adına eski bir kavmin hayatı üzerinden örnek verilir. Bu kavme iki elçi yollanmış ancak bunlar elçileri yalanlamışlardır. Uzak bir yerden gelen iman etmiş birisi bu insanlara elçilere inanmaları gerektiğini gerekçeleri ile birlikte söylemesine rağmen inatla inanmamayı seçmişlerdir. Ardından yüce Allah bu kavmi helak etmiştir. Anlatılan kıssa özetle bu şekildedir.

Devam eden ayetlerde ise yüce Allah’ın varlığı ve kudreti dünyevi ve semavi deliller ile açıklanır. İnkar edenlerin inatçı yapıları ve nankörlüklerine vurgu yapılır ve gerçeklerle ahirette yüzleştiklerinde pişman olacakları belirtilir.

Son bölümlerine doğru ise Cenab-ı Hakkın nimetleri anlatılır ve buna rağmen yeniden dirilişe inanmayanların tutumları ve Allah’ın bunu yapmaya kadir olduğu vurgusu yapılır.

Surenin en son birkaç ayetinde her şeyin hükümranlığının Allah’ın elinde olduğunu belirtilir ve teşbih ve tenzih niteliği taşıyan ayetlerle Ya-sin suresi sona erer.

Yüce Allah bizi yolundan ayırmasın ve bizi kaybedenlerden değil kazananlardan eylesin ve rahmetini üzerimizden esirgemesin.