AF EDİCİ OLMAK Yüce Allah buyuruyor: (Ya Muhammed!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve câhillerden yüz çevir. (A’raf – 199)