Web sitemize hoşgeldiniz, 27 Ocak 2022

Sahabeler

Hz. Ali (R.A) Kimdir? (598-661) Kısaca Hayatı

Hazreti Ali (ra) 598 yılında Mekke’de Kabe’nin içinde doğmuştur. Peygamberimiz (sav)’in amcası Ebu Talibin oğlu olan Ali’yi doğduğunda kucağına alıp...

Ebu Zer El-Gıfari (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

Ebu Zer El-Gıfari (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sav) kendisine Abdullah adını vermiştir. Beni Gifar kabilesindendi. Bu kabile...

Abdullah İbn-i Mesud (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

Abdullah İbn-i Mesud (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı Adı Abdullah, künyesi Abdurrahman’dır. Babası Mes’ud, annesinin adı Ümm-i Abd’dir. Gençliğinde koyun güderek...

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı Müellifler Hz. Hasan ve Hz Hüseyin (r.a.) menkıbelerini beraber sunmuşlar ayırmamışlardır....

Zeyd Bin Harise (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

Zeyd Bin Harise (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı 575 yılında doğmuştur, Peygamber efendimiz(sav)’in azadlı kölesidir,annesi Su’da binti Salebe’dir. Künyesi oğluna nisbetle...

Cafer-i Tayyar (Cafer Bin Ebi Talib) (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

Cafer-i Tayyar (Cafer Bin Ebi Talib) (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı 588 yılında Mekke’de doğdu Hz. Peygamber(sav)’in amcası Ebû Tâlib’in oğludur....

Abbas bin Abdülmuttalib (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

Abbas bin Abdülmuttalib (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı Abbas bin Abdülmuttalib (ra) 566 yılında Mekke’de doğmuştur,Künyesi Ebu’l-Fazl’dır, babasının adı Abdulmuttalib, annesinin...

Ebu Ubeyde Bin Cerrah (R.A) Kimdir? Kısaca Hayatı

Ebu Ubeyde Bin Cerrah (R.A) Kimdir? Kısaca Hayatı 583 yılında Medine’de tüccar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı...

Abdurrahman Bin Avf (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

Abdurrahman Bin Avf (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı Abdurrahman bin Avf (r.a.) 581 yılında Mekke’de doğmuştur. Zühre ailesinden Kureyş kabilesindendir. Babasının...

Hz. Said Bin Zeyd (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

Hz. Said Bin Zeyd (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı Hazreti Said bin Zeyd (ra) 600 yılında Mekke’de doğmuştur. Soyları Peygamber Efendimiz(sav)...

Sa’d b. Ebî Vakkas (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

Sa’d b. Ebî Vakkas (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı Sa’d b. Ebî Vakkas (ra) 592 yılında Mekke’de doğmuştur, künyesi Ebû İshâk’dır....

Zübeyr Bin Avvam (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

              Hz. Zübeyr bin avvamın hayatı Miladi 586 yılında mekkede doğdu. Ailesi Kureyş’in Esad...

Talha Bin Ubeydullah (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

Talha Bin Ubeydullah (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı Talha Bin Ubeydullah (RA), 598 Mekke’de doğdu. Orta boylu, geniş göğüslü, geniş omuzlu...

Hz. Ebu Bekir Sıddık (R.A.) kimdir? Kısaca Hayatı

Hz. Ebu Bekir Sıddık (R.A.) kimdir? Kısaca Hayatı 571 Yılında Mekke’de doğdu, Babası Kureyş’in Teym boyundan Ebu Kuhafe Osman, Annesi...

Ashab – Sahabe Kimdir? Sahabeler Diğer İnsanlardan Üstün Müdür?

Ashab – Sahabe Kimdir? Sahabeler Diğer İnsanlardan Üstün Müdür? Hz. Peygamber’i (SAV) gören, O’na iman edip kendisiyle birlikte hareket eden...