Web sitemize hoşgeldiniz, 27 Ocak 2022

Sesli Kuran-i Kerim

87. Alâ Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve Allah Teâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en...

88. Ğaşiye Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Mekke döneminde inmiştir. 26 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Gâşiye” kelimesinden almıştır. Ğâşiye, kaplayıp bürüyen demektir.

89. Fecr Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir.

90. Beled Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk âyetteki “el-Beled” kelimesinden almıştır. Beled, şehir, belde demektir.

91. Şems Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir.

92. Leyl Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir.

93. Duha Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Duhâ, kuşluk vakti demektir.

94. İnşirah Suresi, Mehmet Emin (sesli dinle takip ederek oku)

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir.

95. Tin Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir.

96. Alak Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “alak” kelimesinden almıştır.

97. Kadir Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.

98. Beyyine Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir.

99. Zilzal Suresi, Mehmet Emin AY (sesli dinle takip ederek oku)

Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Zilzâl, sarsıntı, deprem demektir.

100. Adiyat Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir.

102. Tekasür Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tekâsür, mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek demektir.

103. Asr Suresi, Mehmet Emin AY (sesli dinle takip ederek oku)

Mekke döneminde inmiştir. 3 âyettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir.

104. Hümeze Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Mekke döneminde inmiştir. 9 âyettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir.

105. Fil Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, fillerle donanmış ordusuyla Kâ’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helâk edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır.

12