Web sitemize hoşgeldiniz, 07 Temmuz 2020

Etkili Dualar

Bütün Hayırlara Ulaştıran Ayet

Rum suresi 17, 18 ve 19. ayetler فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَوَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَيُخْرِجُ...

Dileğin Olması için Okunacak Dua

Dileğin okunması için okunacak dua “Allâhümme yâ mufettihal ebvâb, yâ musebbibel esbâb, yâ mukallibel kulûbi vel-ebsâr, yâ delîlel mütehayyirîn, yâ...

Su içildikten sonra okunacak dua

Su içildikten sonra okunacak dua “Subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ, inneke entel alimül hakîm. Anlamı :“Seni tenzih ederiz,...

Su içerken arada okunacak dua

Su içerken arada okunacak dua “Elhamdülillâhillezî ca’alel-mâe azben furâten birahmetihi ve lem yec’alhu ücâcen bizünûbî.” Anlamı :“Rahmetiyle suyu içilecek vasıflarda...

Aynı Sofrada Yemek Yiyenlerin Okuyacağı Dua

Aynı sofrada birlikte yemek yiyenlerin okuyacağı dua “Elhamdülillâhillezî at’emenâ ve sekânâ ve ca’alenâ minelmüslimîn. Anlamı :“Bizleri yediren, içiren ve bizi...

Banyoya Girerken Okunacak Dua

Banyoya girerken okunacak dua “Allâhümme innî es’eluke min’el-cenneti ve naîmiha ve eûzu bike mine’n-nari ve hamîmiha.” Anlamı :“Allah’ım! Senden cenneti...

Aynaya Bakarken Okunacak Dua

Aynaya bakarken okunacak dua “Elhamdülillâh, Allâhümme keme hassente halkı fehassin huluki.” Anlamı :“Ya Rabbi sana şükürler olsun. Şeklimi güzel kıldığın...

Yıldız Düştüğü Zaman Okunacak Dua

Yıldız düştüğü zaman okunacak dua “Maşaallâh lâ kuvvete illâ billâh.” Anlamı :“Allah’ın dilediği olur. Bütün kuvvet yalnız Allah’a aittir.” إِنَّ...

Ölüm Haberi Anında Okunacak Dua

Ölüm haberi alındığı zaman veya ölüm haberi anında okunacak dua “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.” Anlamı :“Şüphesiz biz, Allah...

Yaşam veya ölümün hayırlısı için okunacak dua

Yaşam veya ölümün hayırlısı için okunacak dua “Allâhümme ahyinî mâkânetil hayâtü hayran lî ve teveffenî izâ kântil vefâtü hayren lî.”...

Sabahları Okunması Gereken Dua

Sabahları okunması gereken dua “Allâhümme tasaddak aleyye bi tûlil umri ve sıhhatil bedeni ve selâmetissadri ve hüsnil âfiyeti ve sıatirrızki,...

Fakirlikten Kurtulmak için Okunacak Dua

Fakirlikten korunmak için okunacak dua “Allâhümme innî e’ûzü bike min zevâli ni’metike ve tehavvüli’âfiyetike ve fücâeti nikmetike ve cemî’ı sahatıke.”...

Fakirlikten Kurtulmak için Okunacak Dua

Fakirlikten korunmak için okunacak dua “Allâhümme innî e’ûzü bike mine’l-küfri ve’l-fakri.”Anlamı : “Allah’ım! Küfre düşmekten ve fakirlikten Sana sığınırım.” إِنَّ...

Dışarı çıkmak isteyenlerin okuyacağı dua

Dışarı çıkmak isteyenlerin veya dışarı çıkmak zorunda olanların dışarıya çıkmadan önce okuyacağı dua “Bismillahi, ettüklanü alellahi, la havle ve la...

Dışarı çıkmak isteyenlerin okuyacağı dua

Dışarı çıkmak isteyenlerin veya dışarı çıkmak zorunda olanların dışarıya çıkmadan önce okuyacağı dua “Bismillahi tevekkeltü alellahi ve la havle ve...

Dışarı çıkmak isteyenlerin okuyacağı dua

Dışarı çıkmak isteyenlerin veya çıkmak zorunda olanların çıkmadan önce okuyacağı dua “Bismillahi tevekkeltü alallahi. Allahümme inni euzü bike en edille...

Cenaze Görünce Okunacak Dua

Cenaze görünce okunacak dua “Lâ ilâhe illallâhül hayyüllezî lâ yemûtü.” Anlamı :“Hay sıfatıyla vasıflanmış olan ve ölmeyen Allah’tan başka hiçbir...

Borçlarından kurtulmak için okunacak dua

Borçlarından kurtulmak veya bu borçları ödeme gücüne kavuşmak için okunacak dua “Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve’l-keseli ve’l-buhli vedalai’d-deyni...