Web sitemize hoşgeldiniz, 21 Ekim 2021

Etkili Dualar

Ya Men La Yuhsa Alauh (c.c.)

Yâ Men Lâ Yuhsâ Âlâuh esması anlamı : Gizli nimetleri grup grup bile sayılamayan. Yâ Men lâ yühsâ âlâüh : يَا...

Ya Men Hüve Bi Havaicil İbadi Habir (c.c.)

Yâ Men Hüve Bi Havâici’l-İbâdi Habîr esması anlamı : Kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan. Yâ Men hüve bihavâyici’l-‘ibâdi habîr : يَا مَنْ...

Ya Men Hüve Bi İbadihi Basir (c.c.)

Yâ Men Hüve Bi İbâdihi Basîr esması anlamı : Kullarının her halini gören. Yâ Men hüve bi’ibâdihî basîr : يَا مَنْ...

Ya İsmetel Haifil Müstecir (c.c.)

Yâ İsmete’l-Haifi’l-Müstecîr esması anlamı : Korku için kurtuluş isteyenlerin sığınağı. Yâ ‘Ismete’l-hâifi’l-müstecîr : يَا عِصْمَةَ الْخَٓائِفِ الْمُسْتَج۪يرِ  78Karın ağrısı içinYâ Men...

Ya Rahimeş Şeyhil Kebir (c.c.)

Yâ Râhime’ş-Şey’hi’l-Kebîr esması anlamı : Düşkün ihtiyarlara merhamet eden. Yâ Râhime’ş-şeyhi’l-kebir : يَا رَاحِمَ الشَّيْخِ الْكَب۪يرِ  78Karın ağrısı içinYâ Men lâ...

Ya Razikat Tiflis Sağir (c.c.)

Yâ Râzikat Tifli’s-Sağîr esması anlamı : Küçük yavrulara rızk veren. Yâ Râzika’t-tıfli’s-sağîr : يَا رَازِقَ الطِّفْلِ الصَّغ۪يرِ  78Karın ağrısı içinYâ Men...

Ya Muğniyel Baisil Fakir (c.c.)

Yâ Muğniye’l-Bâisi’l-Fakîr esması anlamı : Şiddetli sıkıntıya düşmüş fakirleri zenginleştiren.  Yâ Müğniye’l-bâisi’l-fakîr :يَا مُغْنِىَ الْبَٓائِسِ الْفَق۪يرِ  78Karın ağrısı içinYâ Men lâ...

Ya Halikaş Şemsi Vel Kameril Münir (c.c.)

Yâ Hâlika’ş-Şemsi Ve’l-Kameri’l-Münîr esması anlamı : Güneş ve nurlu ayın yaratıcısı. Yâ Hâlika’ş-şemsi ve’l-kameri’l-münîr : يَا خَالِقَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ الْمُن۪يرِ ...

Ya Men La Şebihe Lehu Vela Nazir (c.c.)

Yâ Men Lâ Şebîhe Lehû Velâ Nazîr esması anlamı : Hiçbir benzeri ve dengi olmayan. Yâ Men lâ şebîhe lehû velâ...

Ya Men La Şerike Lehu Vela Vezir (c.c.)

Yâ Men Lâ Şerîke Lehû Velâ Vezîr esması anlamı : Hiçbir ortak ve veziri olmayan. Yâ Men lâ şerîke lehû velâ...

Ya Men Hüve Leyse Bi Zallamin Lil Abid (c.c.)

Yâ Men Hüve Leyse Bi Zallâmin Li’l-Abîd esması anlamı : Kullarına hiçbir şekilde zulmedici olmayan. Yâ Men hüve leyse bizallâmîn li’l-‘abîd...

Ya Men Yahluk Eşyae Minel Adem

Yâ Men Yahluk Eşyâe Mine’l-Adem esması anlamı : Eşyayı yoktan yaratan. Yâ Men yahlüku’l-eşyâe mine’l-‘adem : يَا مَنْ يَخْلُقُ اْلاَشْيَٓاءَ مِنَ...

Ya Men Lehül Beytü Vel Haram (c.c.)

Yâ Men Lehü’l-Beytü Ve’l-Haram esması anlamı : Kabe-i Muazzama ve Harem-i Şerifin sahibi. Yâ Men lehü’l-beytü ve’l-haram : يَا مَنْ لَهُ...

Ya Alimes Sirri Vel Himem (c.c.)

Yâ Âlime’s-Sirri Ve’l-Himem esması anlamı : Gizli sır ve kaygıları bilen. Yâ ‘Alime’s-sirri ve’l-himem : يَا عَالِمَ السِّرِّ وَ الْهِمَمِ 79Dalak...

Ya Kaşifed Durri Vel Elem (c.c.)

Yâ Kâşife’d-Durri Ve’l-Elem esması anlamı : Zarar ve elemi gideren. Yâ Kâşife’d-durri ve’l-elem : يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَ اْلاَلَمِ  79Dalak şişmesi...

Ya Mülhimel Arabi Vel Acem (c.c.)

Yâ Mülhime’l-Arabî Ve’l-Acem esması anlamı : Bütün kullarına ilhamda bulunan. Yâ Mülhime’l-‘arabi ve’l-‘acem : يَا مُلْهِمَ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ  79Dalak şişmesi...

Ya Halikal Levhi Vel Kalem (c.c.)

Yâ Hâlika’l-Levhi Ve’l-Kalem esması anlamı : Levh-i Mahfuz ve Kalemi yaratan. Yâ Hâlika’l-levhi ve’l-kalem : يَا خَالِقَ اللَّوْحِ وَ الْقَلَمِ  79Dalak...

Ya Zel Besi Ven Nikam (c.c.)

Yâ Ze’l-Besi Ve’n-Nikam esması anlamı : Şiddetli bela ve çetin azaplar sahibi. Yâ Ze’l-be’si ve’n-nikam : يَا ذَا الْبَاْسِ وَ النِّقَمِ ...