Web sitemize hoşgeldiniz, 20 Mayıs 2022

İslami Kıssalar

BESMELE-İ ŞERÎFE’NİN FAZÎLETİ

BESMELE-İ ŞERÎFE’NİN FAZÎLETİ Bir müslümanın hayırlı bir işe başlamak istediğinde o işin hayır ve bereketle tamamlanması için başında ‘Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm’ ve...

ALLÂH’A HAMD ETMENİN FAZİLETİ

ALLÂH’A HAMD ETMENİN FAZİLETİ Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: “Allâhü Teâlâ kuluna bir nimet ihsân ettiğinde kul “Elhamdülillâh” derse o...

RESÛLULLÂH’A BENZEYEN ÜÇ ZÂT

RESÛLULLÂH’A BENZEYEN ÜÇ ZÂT Ebû Süfyân, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) süt kardeşi ve amcası Hâris’in oğlu idi. Halîme hatun onu da...

ABDULLÂH BİN SELÂM (Radıyallâhü Anh)

ABDULLÂH BİN SELÂM (Radıyallâhü Anh) Ashâb-ı Kirâm’dan Abdullah bin Selâm (radıyallâhü anh) Hazretleri, İsrailoğullarından ve Yûsuf Aleyhisselâm’ın neslindendir. Gerek kendisi...

İHLASLA YAPILAN DUÂNIN TESİRİ

İHLASLA YAPILAN DUÂNIN TESİRİ İmâm Hâfız Fahruddîn Osman bin Muhammed Tûrîzî anlattı: Mekke-i Mükerreme’de Şeyh Takıyyüddin el-Havrânî’den Tefsîr, Hadîs, Fıkıh...

ÂLİM İLMİYLE AMEL EDENDİR

ÂLİM İLMİYLE AMEL EDENDİR Hz. Ali (radıyallâhü anh) buyurdular: “Ey ilim sahibleri! Öğrendiğiniz ilimle amel ediniz. Muhakkak ki âlim, öğrendiği...

PEYGAMBERİMİZE İNANMAYAN İNSANLARIN EN ŞERLİSİDİR

PEYGAMBERİMİZE İNANMAYAN İNSANLARIN EN ŞERLİSİDİR Müceddid-i Elf-i Sânî İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruh) Hazretleri buyurdular: “… Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) indirilen Kur’ân-ı...

Ali Onbaşı Dini Hikayeler – Dini Kıssalar

Ali Onbaşı Dini Hikayeler – Dini Kıssalar Ali Onbaşı I.Dünya savaşında, Osmanlı Ordusunun savaştığı cephelerden biri olan Galiçya’da, Ruslarla burun...

Alay Etmenin Cezası Dini Hikayeler ve Dini Kıssalar

Alay Etmenin Cezası Dini Hikayeler ve Dini Kıssalar Alay Etmenin Cezası Gavs-ül-Memdûh hazretleri, bir gün dergâhın önünde otururken Abdürrahîm Efendiyi...

Alabilirsen Al Dini Hikayeler ve Dini Kıssalar

Alabilirsen Al Dini Hikayeler ve Dini Kıssalar Alabilirsen Al Hacı Bayram-ı Velî’nin doğduğu Zülfadl (Sol-Fasol) köyünden bir genç askere çağrılmıştı....

Ahsen-ül Kasas Dini Hikayeler ve Dini Kıssalar

Ahsen-ül Kasas Dini Hikayeler ve Dini Kıssalar Ahsen-ül Kasas Başlıkta okuduğumuz terkip, ‘Kıssaların en güzeli’ demektir. Bu tâbir, Kur’ân-ı Kerim’de,...

Ahitname Dini Hikayeler – Dini Kıssalar

Ahitname Dini Hikayeler – Dini Kıssalar Ahitname Basra’lı Şem’ûn kendi halinde bir mecusidir. Müslümanlarla içli dışlıdır ve bir sürü güzel...

Ahde Vefa Dini Hikayeler – Dini Kıssalar

Ahde Vefa Dini Hikayeler – Dini Kıssalar Ahde Vefa Hz.Ömer arkadaşlarıyla sohbet ederken, huzura üç genç girerler, derlerki –Ey halife...

Ağızdaki Taşın Hikmeti Dini Hikayeler – Dini Kıssalar

Ağızdaki Taşın Hikmeti Dini Hikayeler – Dini Kıssalar Ağızdaki Taşın Hikmeti Birgün Hazret-i Ebû Bekr (r.a), hazret-i Fahr-i âlem seyyid-i...

Adetiniz Böyle Değil mi?

Adetiniz Böyle Değil mi? Delinin biri camiye girer, belli ki namaz kılacak. Ama oturmaz, meraklı ve şaşkın gözlerle etrafı süzer-dolanır....

Adalet ve Tevazu / Dini Hikayeler – Dini Kıssalar

Adalet ve Tevazu / Dini Hikayeler – Dini Kıssalar Adalet ve Tevazu Emevi halifelerinin büyüğü Ömer b. Abdülaziz Hazretleri, devlet...

Adalet Dini Hikayeler – Kıssalar

Adalet Dini Hikayeler – Kıssalar İstanbul’un fethinden sonra Hazreti Fatih bütün mahkumları serbest bırakmıştı. Fakat bu mahkumların içinden iki papaz...

Adak Kıssadan Hisse

Adak Kıssadan Hisse Padişahlar meclisinin kandili Sultan Mahmut Gazne’den kalkıp Hintlilerle savaşa gitmişti.