Web sitemize hoşgeldiniz, 20 Mayıs 2022

Peygamberler

Âdem Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Âdem Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanların babası.

Şit (Şis) Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Şit (Şis) Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Âdem aleyhisselamdan sonra gönderilen peygamber. Âdem aleyhisselamın oğludur.

İdris Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

İdris Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Kur’ân-ı kerîm’de ismi geçen peygamberlerden. Şit aleyhisselamın torunlarındandır.

Nuh Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Nuh Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) İdris aleyhisselamdan sonra gönderilen peygamberlerden. Allah korkusundan dâima ağladığı için adına, çok ağlayan, inleyen mânâsına gelen...

Hud Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Hud Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Yemen’de bulunan Âd kavmine gönderilen peygamber. Nûh aleyhisselamın oğlu Sâm’ın neslindendir. Bir ismi de Âbir olup,...

Salih Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Salih Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Semûd kavmine gönderilen peygamber. Hazret-i Âdem’in on dokuzuncu batından torunudur.

Zülkarneyn Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Zülkarneyn Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Peygamber veyâ velî. Kur’ân-ı kerîmde kıssası, doğuya ve batıya seferleri zikr edilmiştir. Asıl ismi İskender’dir.

İbrahim Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

İbrahim Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Kur’ân-ı kerîm’de ismi bildirilen peygamberlerden, ülülazm adı verilen altı peygamberden biri olup, Keldânî kavmine gönderilmiştir.

Lut Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Lut Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Kur’ân-ı kerîm’de ismi bildirilen peygamberlerden. İbrahim aleyhisselamın kardeşinin oğludur.

İsmail Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

İsmail Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Arabistan’da Cürhüm kabîlesine gönderilen peygamber. İbrahim aleyhisselamın büyük oğlu ve Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) dedelerinden....

İshak Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

İshak Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Şam ve Filistin ahâlisine gönderilen peygamberlerden. İbrahim aleyhisselamın ikinci oğludur. Annesi hazret-i Sâre’dir. Büyük kardeşi İsmail...

Yakub Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Yakub Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Ken’an diyârında, yâni Fenike denilen Sayda, Sûr ve Beyrut ile Filistin ve Sûriye’nin bir kısmından ibâret...

Yusuf Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Yusuf Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Mısır ahâlisine gönderilen peygamber. Yakub aleyhisselamın oğludur. Annesinin ismi Râhil’dir. İsrailoğullarından (Yakub aleyhisselamın neslinden) gönderilen ilk...

Eyyub Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Eyyub Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Hazret-i İshak’ın oğlu Iys’ın neslindendir. Kendisine yedi kişi îmân etti. Yüz kırk sene...

Şuayb Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Şuayb Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Medyen ve Eyke ahâlisine gönderilen peygamber. İbrahim aleyhisselam veya Sâlih aleyhisselamın neslindendir. Soyu anne tarafından Lut...

Musa Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Musa Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Peygamberler içinde üstünlükleri olan ve kendilerine “ulü’l-azm” denilen altı peygamberin üçüncüsüdür.

Harun Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Harun Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden.Hazret-i Musa’nın ana-baba bir büyük kardeşidir. Babasının ismi, İmrân bin Yasher’dir.Soy itibariyle Yakub aleyhisselamın...

Hızır Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Hızır Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) İbrahim aleyhisselamdan sonra yaşamış bir peygamber veya velî. Avrupa ve Asya kıtalarına hâkim olan Zülkarneyn aleyhisselamın...

12