Web sitemize hoşgeldiniz, 20 Mayıs 2022

Hz Muhammed

Habeşistan’a Hicret

Habeşistan’a Hicret Habeşistan’a Hicret; müminlerin sayılarının artması ile orantılı olarak müşriklerin eziyetleri de artıyor, işkence çeşitleri de değişiyordu.

Hz Muhammedin Güzel Ahlakı

Hz Muhammedin Güzel Ahlakı Hz Muhammedin güzel ahlakı, peygamberimizin güvenilirliğini, hakkı gözetmesini, insana değer vermesini, üstün kişiliğini, hoşgörülü ve sabırlı...

Hz Muhammedin Hicreti

Hz Muhammedin Hicreti Hz Muhammed’in Hicreti; Mekkeli müşrikler Hz. Muhammedi öldürmek için kati kararlar alıyor… Şimdi hicret sırası Hz. Muhammed’e...

Hz Muhammedin Peygamber Oluşu

Hz Muhammedin Peygamber Oluşu Hz Muhammedin Peygamber oluşu, kırk yaşlarında 610 senesinde Mekke’de gerçekleşmiştir.

İlk Müslümanlar

İlk Müslümanlar İlk Müslümanlar, İslamiyet’i ilk olarak kabul edenlerdir. Hz. Muhammed’e vahiy geldikten sonra etrafında bulunan kişiler, İslam dinini kabul...

Medine Sözleşmesi ve Antlaşmasının Amacı

Medine Sözleşmesi ve Antlaşmasının Amacı Medine sözleşmesi, Hz Muhammed’in Medine’de huzur ve barış ortamını sağlamak için bütün gruplar arasında 622...

Bedir Savaşı ve Nedenleri

Bedir Savaşı ve Nedenleri Bedir Savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli müşrikler arasında 13 Mart 624 tarihinde yapılmış olan ilk savaştır. Bu...

Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar

Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar Hz. Muhammed’in Katıldığı Savaşlar; Bedir Savaşı: Bedir Savaşı hicretin 2. senesinin Ramazan ayında meydana geldi. Daha...

Hz Muhammedin Çocukları

Hz Muhammedin Çocukları Hz Muhammedin Çocukları Hz Muhammedin çocukları eşi Hz Hatice’den ve Maruyye’den olmuştur. Hz Hatice’den olan çocuklarının iki...

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed (S.A.V)’i Anlatan 40 Ayet

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed (S.A.V)’i Anlatan 40 Ayet Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)’in mübarek adının geçtiği ayetler hangileridir? sorusuna kısaca...

Hz Muhammed’in İnsanları İslama Daveti

Hz Muhammed’in İnsanları İslama Daveti İslâmda Allah’a imândan sonra ilk farz kılınan ibâdet, namazdır.

Kabe’nin Tamirinde Hz Muhammed’in Hakemliği

Kabe’nin Tamirinde Hz Muhammed’in Hakemliği Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil tarafından yapılmış olan Kâbe, geçen uzun asırlar içinde yağmur ve...

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed’in Kısaca Evlilik Dönemi

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed’in Kısaca Evlilik Dönemi TİCÂRET HAYÂTI Bütün Mekke’liler gibi Hz. Muhammed (s.a.s.) de amcasıyle birlikte ticâret yapıyordu....

Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa’nın Gençlik Dönemi

Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa’nın Gençlik Dönemi EBÛ TÂLİB’İN HİMÂYESİ Peygamberimizin hayâtının sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar olan dönemine “gençlik devresi”...

Hz Muhammed-ül Emin’in (Peygamberimizin) çocukluk dönemi

Hz Muhammed-ül Emin’in (Peygamberimizin) çocukluk dönemi Hz. Muhammed (s.a.s.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı’nda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi...

Son peygamber Hz Muhammed Mustafa’nın (Muhammed-ül Emin) Hayatı

Son peygamber Hz Muhammed Mustafa’nın (Muhammed-ül Emin) Hayatı Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke’de doğdu Babası Abdullah, annesi...