Her Türlü Kazadan Beladan Korunmak için Besmele ve Ayetel Kürsi Her gün güneş doğmadan önce,abdestli olarak,1 kere “Euzü bil’lahimine’ş-şeytani’r-racim” dedikten sonra, 21 kere “Bismi’llahi’r-Rahmanir’r-Rahim” ve, 1 kere “Ayetü’l-Kürsi” okuyup