insanların Hayata Gelmeleri ve Ölümlerindeki Hikmet Nedir? Artık kesinlikle anlaşılmaktadır ki bütün yönleriyle bu muhteşem kâinat, hikmet sahibi bir yaratıcının kudretiyle meydana gelmiştir. Şu da kesinlikle anlaşılmıştır ki bu âlemde ne varsa hepsi, bir gayeye yönelik olarak yaratılmıştır.