Mü’min Suresi 68. Ayet ile Zor Olan Dilekleriniz Kabul Olsun ”Kün Fe Yekün” Mü’min Suresi , Kur’an’ın 40. suresidir. İslam inanışında 56. ve 57. ayetlerinin Medine’de diğer ayetlerinin ise Mekke’de indirildiğine inanılmaktadır. Sure 85 ayetten oluşur ve ismini 28-45. ayetlerde geçen ve Firavun ailesinden, iman etmiş bir adamdan alır. Bu sureye Gafir Suresi de denir.