Hz.Peygamberimizin çok çok yapmış olduğu bir dua Hz.Peygamber ekseriyetle şu duayı okurdu: “Allahümme Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil’ahireti haseneten bı kına azaben nar!”