Evham ve Vesveseden Kurtaran esmaül hüsna ”Ya Metin” c.c Özellikle cuma günü ve her gün 500 defa “ Yâ Metin celle celaühü” zikrine devam eden kimse,ibadette kalp metaneti kazanır .Evham ve vesveseden kurtulur.