Etikete göz atma

adak adamanın islamiyetteki yeri ve önemi