islam Dininde Adak Adamak ile ilgili Açıklamalar - Bilgiler

islam Dininde Adak Adamak ile ilgili Açıklamalar - Bilgiler

islam Dininde Adak Adamak ile ilgili Açıklamalar – Bilgiler
islam Dininde Adak Adamak ile ilgili Açıklamalar – Bilgiler

Yüce Allah buyuruyor:
Adaklarını yerine getirsinler. (Hac - 29)


Yüce Allah emir sigasıyla “Adaklarını yerine getirsinler” buyurduğu
için dînî açıdan geçerli olan adakların yerine getirilmesi vâcibtir.
İki çeşit adak vardır;
1- Şarta bağlı olan adaklar: Bir kimse “eğer bir işe girersem ya da
hastam iyi olursa, üç gün oruç tutacağım ya da iki rek’at namaz kılacağım”
diye sözlü olarak bunlardan birini yapmayı adarsa, buna şarta bağlı olan
adak denir.
Koştuğu şart yerine gelirse yani bir işe girer ya da hastası iyi olursa,
adağını yerine getirmesi vâcib olur. Eğer koştuğu şart yerine gelmezse yani
bir işe girmez ya da hastası iyi olmazsa adağını yerine getirmesi gerekmez.
2- Şarta bağlı olmayan adaklar: Bunlar da mutlak (vakti belirsiz) ve
muvakkat (vakti belirli) olmak üzere iki kısımdır;
a- Şarta bağlı olmayan mutlak adak: Bir kimse şu işim olursa gibi bir
şart koşmaksızın ve vaktini belirlemeksizin, “Allah rızası için fakirlere sadaka
vereceğim
” ya da “umre yapacağım” diye sözlü olarak bunlardan birini
adarsa, dilediği vakitte adağını yerine getirmesi vâcib olur.
b- Şarta bağlı olmayan muvakkat adak: Bir kimse şart koşmaksızın
filan ayın başından itibaren Allah rızası için üç gün oruç tutacağım” ya da
bir kurban keseceğim” diye sözlü olarak bunlardan birini adarsa, belirlediği
ay ve günde adağını yerine getirmesi vâcib olur.
Eğer filan câmide iki rek’at namaz kılacağım diye, belirli bir yerde namaz
kılmayı adarsa, adadığı yere gitme zorunluluğu yoktur, dilediği yerde
bu namazı kılabilir.
Her adağın yerine getirilmesi zorunlu mudur?
Hayır!
Bir adağın yerine getirilmesinin zorunlu yani vâcib olması için namaz,
oruç, hac, sadaka ve kurban gibi farz ya da vâcib türünden ve bağımsız
bir ibâdet olması gerekir. Karşılığında farz ya da vâcib türünden bir ibâdet
olmayan adakları yerine getirmek vâcib olmadığı gibi abdest almak da
bağımsız bir ibâdet olmayıp namazın şartı olduğundan, yerine getirilmesi
vâcib değildir.

Örneğin, Bir kimse “şu işim olursa mevlit, hatim, kırk Yâsin, salât-ı tefriciye
okutacağım ya da abdest alacağım
” diye bunlardan birini adarsa, bu
tür adakları yerine getirmek vâcib değildir. Çünkü İslâm’da mevlit, hatim,
kırk Yâsin ve salât-ı tefriciye okutmak gibi farz ve vâcib türünden bir ibâdet
yoktur.
Ancak bir kimse mevlit ve salât-ı tefriciyenin dışında, “hatim ya da
kırk Yâsin okuyacağım” diye adarsa, bu adak geçerlidir. Çünkü namazda
Kur’an okumak farzdır.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Kim Allah’a itaat edeceğim diye bir adakta bulunursa, Allah’a itaat
etsin. Kim de Allah’a isyan edeceğim diye bir adakta bulunursa,
Allah’a isyan etmesin.
(Buhârî - Ahmed İbni Hanbel)
Beş vakit namazımı düzenli bir şekilde kılacağım, ramazan ayında
orucumu tutacağım, başımı örteceğim ve alkollü içki ve sigara içmeyece-
ğim
” diye adakta bulunan kimsenin, bu adağına bağlı kalması farzdır ve
ayrıca adağına bağlı kaldığı sürece sevab da kazanır.
Alkollü içki içeceğim, kumar oynayacağım, açık saçık gezeceğim ve
gayr-i meşru cinsel ilişki de bulunacağım diye adakta bulunan kimsenin de,
adağını yerine getirmemesi ve tevbe edip yemin kefareti vermesi gerekir.
Adak kurbanı!
Adak kurbanının mutlaka kesilmesi ve etinin fakirlere dağıtılması şarttır.
Adak kurbanı kesilmeden canlı olarak fakirlere verilemez ve kurban yerine
değeri de para olarak verilemez.
Kurban adayan kimse, adadığı kurbanın etinden kendisi yiyemediği
gibi eşi, çocukları, torunları, . annesi, babası, dedeleri ve büyük anneleri de
yiyemez ve dinen zengin sayılan kimseler de yiyemez.
Adak ve kader
Adak adayan kimse dilediği işe girebilir, dilediği kimse ile evlenebilir ve
sağlığına kavuşabilir mi?
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Kuşkusuz adak adamakla Allah’ın takdir etmediği bir şey, insanın
eline geçmez. Ancak adak kaderle örtüşürse
!.. (Müslim - İbni Mâce)
Adak eşittir kader olmayınca, insan binlerce kurban adasa elden ne
gelir ki!