Etikete göz atma

ağlayan çocuğu susturmak için dua