Ahiret Hayatının Düzgün Olmasını isteyen Enbiya Suresini Okusun enbiya suresi faziletleri Enbiya Suresini sürekli zikreden müminin ahiret hayatı düzgün olur.