Ahiret Hayatının Düzgün Olmasını isteyen Enbiya Suresini Okusun

Ahiret Hayatının Düzgün Olmasını isteyen Enbiya Suresini Okusun

Ahiret Hayatının Düzgün Olmasını isteyen Enbiya Suresini Okusun
Ahiret Hayatının Düzgün Olmasını isteyen Enbiya Suresini Okusun

enbiya suresi faziletleri

Enbiya Suresini sürekli zikreden müminin ahiret hayatı düzgün olur.

*Kolay doğum yapmak isteyenler surenin 30.ayetini sık okusunlar.

E ve lem yerallezîne keferû ennes semâvâti vel arda kânetâ ratkan fe fetaknâhuma, ve cealnâ minel mâi kulle şey’in hayy(hayyin), e fe lâ yu’minûn(yu’minûne).

İnkâr edenler (kâfirler), semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra Biz, o ikisini (birbirinden) ayırdık. Ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmazlar mı?

*Yaşam Boyunca herhangi bir doğal afet sonucu çıkan yangın’da yanarak can vermemek için surenin 69. ayeti 693 defa zikredilmelidir,
Kulnâ yâ nâru kûnî berden ve selâmen alâ ibrâhîm(ibrâhîme).

“Ey ateş! İbrâhîm (A.S)’a (karşı) soğuk ve selâmet (zararsız) ol.” dedik.

*Çocuğu olmayanlar çocuk sahibi olmak isteyenler surenin 89. ayeti kerimesini bol bol tekrar etsinler,
Ve zekeriyyâ iz nâdâ rabbehu rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn(vârisîne).

Ve Hz. Zekeriya, Rabbine (şöyle) nida etmişti: “Rabbim, beni tek başıma bırakma ve Sen, varislerin en hayırlısısın.”

*Hamile kalan fakat sürekli taşıdığı bebeği düşük yapanlar surenin 91-93. ayeti kerimelerini sıkca okusun,
91.Velletî ahsanet fercehâ fe nefahnâ fîhâ min rûhinâ ve cealnâhâ vebnehâ âyeten lil âlemîn(âlemîne).

Ve o (Hz. Meryem), ırzını korudu. O zaman Biz, ruhumuzdan onun içine üfledik. Onu ve oğlunu, âlemlere âyet (ibret) kıldık.

92.İnne hâzihî ummetukum ummeten vâhıdeten ve ene rabbukum fa’budûni.

Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz (topluluğunuz, dîniniz), tek bir ümmettir (dîndir). Ve Ben, sizin Rabbinizim. Öyleyse Bana kul olun!

93.Ve tekattaû emrehum beynehum, kullun ileynâ râciûn(râciûne).

Ve emirlerini (uygulamalarını), kendi aralarında böldüler (fırkalara ayrıldılar). Hepsi Bize dönecek olanlardır.

*Sürekli hasta olanlar, hastalıktan kurtulmak isteyenler sabah akşam her zaman 83. ayeti kerimeyi tekrarlasın,
Ve eyyûbe iz nâdâ rabbehû ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn(râhimîne).

Ve Hz. Eyüp, Rabbine (şöyle) nida etmişti: “Muhakkak ki, bana bir zarar isabet etti (hastalık geldi). Ve Sen, rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin.”