Allah Rızası (ibretlik dini hikaye) Cüneyd-i Bağdadi, birisi ona gelir sorar: -İhlâsı kimden öğrendiniz?