ilahirahmet
Anasayfa » admin

admin

Yâ Men Lehü’l-Halku Ve’l Emru esması anlamı : Yaratmak ve emretmek kendisine ait olan. Yâ Men lehü’l-halku ve’l-emr : يَا مَنْ...
Yâ Ğâfire’l-Hatâi esması anlamı : Hataları bağışlayan. Yâ Ğafira’l-hatâ : يَا غَافِرَ الْخَطَٓاءِ  63Boğaz ağrısı içinYâ Dâime’l-bekâYâ Ğafira’l-hatâYâ Sâmi’e’d-düâYâ Vâsi’a’l-‘atâYâ Râfı’a’s-semâYâ...
Yâ Dâime’l-Bekâi esması anlamı : Bekası daim olan. Yâ Dâime’l-bekâ : يَا دَٓائِمَ الْبَقَٓاءِ  63Boğaz ağrısı içinYâ Dâime’l-bekâYâ Ğafira’l-hatâYâ Sâmi’e’d-düâYâ Vâsi’a’l-‘atâYâ...
Sıkıntıları gideren, engelleri kaldıran dualar : 1-) Sözünde sadık olmak için çok miktarda Kadr suresi okunur.2-) Bol rızka nail olmak için Felak suresi okunur.3-) İnsanların şerrinden korunmak...
Servet sahibi olmak, hasta ise şifa bulmak, bekarsa evlenmek, çocuğu yoksa çocuk sahibi olmak ve meşru her muradın hasıl olması...
Yâ Men Lâ Yebudû An Kulûbi’l-Ârifîn esması anlamı : Kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan. 62.Bab Arapça Türkçe 10 يَا مَنْ لاَ يَبْعُدُ...
Yâ Men Lâ Yudîu Ecre’l-Muhsinîn esması anlamı : İyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen. Yâ Men lâ yüdî’u ecra’l-muhsinîn : يَا مَنْ...
Yâ Men Lâ Yuslihu Amele’l-Müfsidîn esması anlamı : Fesatçıların işini düzeltmeyen. Yâ Men lâ yüslihu ‘amele’l-müfsidîn : يَا مَنْ لاَ يُصْلِحُ...
Yâ Men Yakbelü Uzre’t-Tâibîn esması anlamımı : Tövbekarların özrünü kabul eden. Yâ Men yakbelü ‘uzre’t-tâibîn : يَا مَنْ يَقْبَلُ عُذْرَ التَّٓائِب۪ينَ ...
Yâ Men Yerâ Nedeme’n-Nâdimîn esması anlamı : Günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören. Yâ Men yerâ nedeme’n-nâdimîn : يَا مَنْ يَرٰى نَدَمَ...
Yâ Men Yalemü Damîra’s-Sâmitîn esması anlamı : Suskunların içinden gelenleri bilen. Yâ Men ya’lemu damîra’s-sâmitîn : يَا مَنْ يَعْلَمُ ضَم۪يرَ الصَّامِت۪ينَ ...
Yâ Men Razekanî ve Rabbanî esması anlamı : Bana rızk veren ve beni terbiye eden. Yâ Men razekanî ve rabbânî :...
Yâ Men Halekanî ve Sevvânî esması anlamı : Beni yaratıp azalarımı düzene koyan. Yâ Men halekanî ve sevvânî : يَا مَنْ...
Yâ Şerîfe’l-Cezâi esması anlamı : Mükafatı yüksek olan. 63.Bab Arapça Türkçe 10 يَا شَر۪يفَ الْجَزَٓاءِ Yâ Şerîfe’l-cezâ 63Boğaz ağrısı içinYâ Dâime’l-bekâYâ...
Yâ Kesîre’l-Vefâi esması anlamı : Vefası çok olan. Yâ Keşira’l-vefa : يَا كَث۪يرَ الْوَفَٓاءِ  63Boğaz ağrısı içinYâ Dâime’l-bekâYâ Ğafira’l-hatâYâ Sâmi’e’d-düâYâ Vâsi’a’l-‘atâYâ...
Yâ Kadîme’s-Senâi esması anlamı : Varlığının parlaklığı kadim olan. Yâ Kadîme’s-senâ : يَا قَد۪يمَ السَّنَٓاء  63Boğaz ağrısı içinYâ Dâime’l-bekâYâ Ğafira’l-hatâYâ Sâmi’e’d-düâYâ...
Yâ Azîme’s-Senâi esması anlamı : Medh ü senası büyük olan. Yâ ‘Azîme’s-senâ : يَا عَظ۪يمَ الثَّنَٓاءِ  63Boğaz ağrısı içinYâ Dâime’l-bekâYâ Ğafira’l-hatâYâ...
Yâ Kâşife’l-Belâi esması anlamı : Belaları defeden. Yâ Kâşife’l-belâ : يَا كَاشِفَ الْبَلآَءِ  63Boğaz ağrısı içinYâ Dâime’l-bekâYâ Ğafira’l-hatâYâ Sâmi’e’d-düâYâ Vâsi’a’l-‘atâYâ Râfı’a’s-semâYâ...