Web sitemize hoşgeldiniz, 03 Haziran 2020

"admin" Tarafından Eklenen Konular

Sabahları Okunması Gereken Dua

Sabahları okunması gereken dua “Allâhümme tasaddak aleyye bi tûlil umri ve sıhhatil bedeni ve selâmetissadri ve hüsnil âfiyeti ve sıatirrızki,...

Fakirlikten Kurtulmak için Okunacak Dua

Fakirlikten korunmak için okunacak dua “Allâhümme innî e’ûzü bike min zevâli ni’metike ve tehavvüli’âfiyetike ve fücâeti nikmetike ve cemî’ı sahatıke.”...

Fakirlikten Kurtulmak için Okunacak Dua

Fakirlikten korunmak için okunacak dua “Allâhümme innî e’ûzü bike mine’l-küfri ve’l-fakri.”Anlamı : “Allah’ım! Küfre düşmekten ve fakirlikten Sana sığınırım.” إِنَّ...

Dışarı çıkmak isteyenlerin okuyacağı dua

Dışarı çıkmak isteyenlerin veya dışarı çıkmak zorunda olanların dışarıya çıkmadan önce okuyacağı dua “Bismillahi, ettüklanü alellahi, la havle ve la...

Dışarı çıkmak isteyenlerin okuyacağı dua

Dışarı çıkmak isteyenlerin veya dışarı çıkmak zorunda olanların dışarıya çıkmadan önce okuyacağı dua “Bismillahi tevekkeltü alellahi ve la havle ve...

Dışarı çıkmak isteyenlerin okuyacağı dua

Dışarı çıkmak isteyenlerin veya çıkmak zorunda olanların çıkmadan önce okuyacağı dua “Bismillahi tevekkeltü alallahi. Allahümme inni euzü bike en edille...

Cenaze Görünce Okunacak Dua

Cenaze görünce okunacak dua “Lâ ilâhe illallâhül hayyüllezî lâ yemûtü.” Anlamı :“Hay sıfatıyla vasıflanmış olan ve ölmeyen Allah’tan başka hiçbir...

Borçlarından kurtulmak için okunacak dua

Borçlarından kurtulmak veya bu borçları ödeme gücüne kavuşmak için okunacak dua “Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve’l-keseli ve’l-buhli vedalai’d-deyni...

Borçlu olanın bu borcunu ödeme gücüne kavuşmak için okunacak dua

Borçlu olanın bu borcunu ödeme gücüne kavuşmak için okunacak dua “Allahümme farice’l-hemmi, kasife’l-gammi, mücibe da veti’l-mudtarrineRahmane’d-dünya ve’l-ahirati ve rahimehüma ente...

Borçtan Kurtulmak için Okunacak Dua

Borçlu olanların bu borcu ödemek için okuyacakları dua “Allâhümme yâ ganiyyü yâ hamîdü yâ mübdiü yâ müîdü yâ rahîmü yâ...

Borçlu Olanın Okuyacağı Dua

Borcu olanın bu borcu ödeme gücüne kavuşması için okuyacağı dua “Allahümmekfinî bi helâlike an hâramike ve ağnini bi fazlıke ammen...

Bela ve Musibetten Korunmak için Okunacak Dua

Bela ve musibetten korunmak için okunacak dua “Allahümme inn,i eüzu bike min sehdil bela, ve darkiş şeka’ ve suil kaza’...

Ay Görüldüğü Zaman Okunacak Dua

Ay görüldüğü zaman okunacak dua “Allâhuekberu, lâilâhe illallâhu, Allâhümme ehillehu aleynâ bil emrî vel-îmânives-selâmeti vel-İslâmi.” Anlamı :“Allah büyüktür, O’ndan başka...

Kuran Ezberlenmeye Başlayınca Okunacak Dua

Kuran ezberlenmeye başlayınca okunacak dua “Âmentü billâhil vâhidil hakkil mübîni. Vahdedü lâ şerîke lehü ve kefertü bimâ sivâhu.” Anlamı :“Tek...

Ahiret Günü Azabından Korunmak için Okunacak Dua

Şeytanın şerrinden ve ahiret günü azabından korunmak için okunacak dua “Allahümme kıni azabeke yevme tebasü ibadeke.”Anlamı : “Allah’ım! Kullarını yeniden...

Rahatsızlığı Nedeniyle Uyuyamayanların Okuyacağı Dua

Rahatsızlığı nedeniyle uyuyamayanların okuyacağı dua “Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu.” Anlamı :“Allah’ım! Yıldızlar söndü, gözler kapandı.” إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء...

Rahatsızlığı Nedeniyle Uyuyamayanların Okuyacağı Dua

“La ilahe illallahu’l-vahidü’l-kahhar. Rabbü’s-semavati ve’l-arzı ve ma beynehumael-azîzü’l-ğaffar.” Anlamı :“Tek olan eşi ve benzeri olmayan Allah’ım! Gökyüzünün, yeryüzünün Rabbi olan...

Sabah Sağ Salim Uyanmak için Okunacak Dua

“Bismike Rabbi veda’tü cenbi, vebike erfeuu, in esmekte nefsi ferhamma, vein erselteha fehfazha bima tehfezu bihi ibadeke’s salihin.” Anlamı :“Senin...