Allahümme iyyakenabüdü Duası ve Meali OKUNUŞU; ALLAHÜMME İYYAKENABÜDÜ Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes’a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.