Allahümme iyyakenabüdü Duası ve Meali

Allahümme iyyakenabüdü Duası ve Meali

Allahümme iyyakenabüdü Duası ve Meali
Allahümme iyyakenabüdü Duası ve Meali

OKUNUŞU; ALLAHÜMME İYYAKENABÜDÜ

Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes'a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

ANLAMI;
Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.