Sıkıntılar için Çok Etkili Tesbihat  Bu dua / tesbihat yüce Allah’ın katında en sevimli kelimeleri içerir. Şükür tesbih tevhid ve muhtemel ismi azamlar bu tesbihatta geçmektedir. Her kim ne hayırlı niyet ile okumaya devam eder ise inşallah niyeti hasıl olur. Yüce Allah’a sığınıp ona hakkı ile tevekkül eden muhakkak karşılığını alır. Burada en önemli noktalar ise hakka