Sevenlerin Ayrılmaması, Sevdiğine Kavuşması için Etkili Dua Rabbena La tüziğ gulûbena ba’de iz hedeytena ve heb lenamin ledünke rahmetinneke entel-vehhab. Rabbena inneke camiannasi li yevmil la reybe fihin ellahe la yuhlifül-miad.