Dua ve Dileklerin Kabulü İçin “Çok Önemli Dilek Duası”

Dünya ve ahiretimize ait her ne hayırlı,helal ve meşru olan bir dileğin kabulü için çok önemli bir dua tertibidir.Bu dua her zaman okunacağı gibi özellikle özel gün ve gecelerde,mübarek aylarda okunması çok makbul olur.
Bu duada,duamızın kabulü için Peygamber Efendimizi   aracı kılarak dua ediyoruz.
Duamıza önce istiğfar okuyarak başlıyoruz.
İstiğfar;

“Estağfirullah el-Azim el-Kerim ellezi la ilahe illahüvel hayyül kayyumu ve etübü ileyhi subhanehu”

Manası;

“Azamet ve Kerem sahibi olan Azîm, Kerîm, kendisinden başka ilâh olmayan, ezelî ve ebedî hayat sahibi olan Hayy ve her şeyi ayakta tutan Kayyûm olan Allah’dan mağfiret diliyor ve tevbe ediyorum. O bütün ayıp, kusur ve kötülüklerden münezzeh olan Sübhan’dır.”(11 – 33 veya 100 defa okunur.)

Duanın kabulü için önce niyet  ve “Yâ Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Hz. Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!”
Daha  sonra duamızın Kabulü için okunacak Âyetleri okuyoruz.
Okuyabildiğimiz kadar ve en az 7 şer  defa okuyalım.
Euzü Besmele ile başlayalım

1.AYET: Hasbiyallahü la ilahe illa hu.

Allah bana yeter. O’ndan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. (Tevbe, 129)

2. AYET: Hasbünallahu veni’mel vekil.

Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Al-i İmran, 173)

3.AYET: İyyake na’büdü ve iy’yake nestain.

Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. (Fatiha, 5)

4. AYET: Velhamdü lillahi rabbil alemin.
Ve âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun. (Fatiha, 2 ve En’am, 45)
Duanın bitiminde isteyen  daha etkili olması için 70 defa da “Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kavî, Yâ Kâdir” okunursa çok daha etkili olur.
Bu duayı her namazdan sonra veya gün içinde müsait oldukça devam edenin ne hayırlı dileği varsa Allah c.c  kabul eder.
Okuma sonunda 1 Fatiha 1 Salavat okuyarak  duamızı Rabbimizin katına teslim edelim: