Bayram Günü Bu Tesbih Okunursa Kabrine Bin Nur iner Kim bayram günü 300 defa“Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahil azim ” diye dua ederse bunu müslümanların ölülerine hediye ederse, her müminin kabrine 1000 nur girer ve o kişi vefat ettiği zaman Allahu Teala ikisinin kabrine 1000 nur verir.