Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir.