Duhâ Suresi Türkçe ve Arapça Okunuşu Sure’ nin İniş sebebi: Duhâ, kuşluk vakti demektir. Sûre, adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır.