Enfal Surelerinin Faziletleri  NİFAKTAN KURTULMAK İÇİN “Her kim ki, Enfal sure-i şerifesi ile Tevbe sure-i şerifesini okursa ben, o kimsenin münafıklıkla ilgisinin bulunmadığına şehadet ederim. O kimseyi şefatimle de ayırmam. O kimse için bu sure-i şerifelerin okunması karşılığında yer yüzünün münafık erkek ve münafık kadınlarının sayısınca sevap yazılır.