Er-Reşid (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Reşid Doğru yolu gösteren Cenab-ı Hak buyuruyor: