Etikete göz atma

esma-i idrisiyye şerhi – 40. isim ve havasları