Hiç istenmeyen ve Beklenilmeyen Üzüntü – Felaketlere mani Olan Esmalar El Mani: Dostlarını,başkalarının eziyetinden koruyan,istediği şeyin gelmesine engeller koyp mani olan,kendisine kaşı konulamayan demektir.