DÜŞMANA GALİP GELMEK İÇİN OKUNACAK DUÂ (Bismillahirrahmânirrahîm, İnna fetahna leke fethan mübînâ, ve yehdiyeke sırâten müştakıma, ve mennasru illâ min indillahil Azîzi’l-Hakım, vellahu yüeyyidu binasrihi men yeşâu,