Hafızayı kuvvetlendirme Duası / Unutkanlıktan kurtulmak ıçın “Bismillahirrahmanirrahim, 9 kere Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün.