Hafızayı kuvvetlendirme Duası / Unutkanlıktan kurtulmak ıçın

Hafızayı kuvvetlendirme Duası / Unutkanlıktan kurtulmak ıçın
Hafızayı kuvvetlendirme Duası Unutkanlıktan kurtulmak ıçın
Hafızayı kuvvetlendirme Duası Unutkanlıktan kurtulmak ıçın

“Bismillahirrahmanirrahim,

9 kere Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün.

9 kere İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în.
9 kere İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.”
Bin defa “Ya kebîrü entellezî lâ tehdil ukûlü livasfi azametih.”
1 kere “Subhane rabbiyel a’la.”
1 kere “Sübhane men hüve külle yevmin hüve fi şe’nin.”

Bundan sonra ihtiyaç neyse o söylenecek ve şunlar okunacak.: Bin kere Ya ğıyâsel müsteğîsîne velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.