Dertleri kendisine ağır gelen kimse,çektiği sıkıntı ve acılardan Rabbine sığınmalıdır. Kurtulması için O’na yalvarabilir.Başına gelen derdi, acıyı Allah’a şikayet edebilir.Bu şikayet bir sabırsızlık hali değildir.