Kaybolan Bir Eşyayı Bulma Duası Abdullah b. Hz. Ömer kayıp eşyayı bulmak için şu tavsiyelerde bulunmuştur. Kim bir eşyasını çaldırır veya kaybederse Allah rızası için iki rekât namaz kıldıktan sonra şöyle dua etsin.