Kaybolan Bir Eşyayı Bulma Duası

Kaybolan Bir Eşyayı Bulma Duası

Kaybolan Bir Eşyayı Bulma Duası
Kaybolan Bir Eşyayı Bulma Duası

Abdullah b. Hz. Ömer kayıp eşyayı bulmak için şu tavsiyelerde bulunmuştur. Kim bir eşyasını çaldırır veya kaybederse Allah rızası için iki rekât namaz kıldıktan sonra şöyle dua etsin.

Kaybolan Bir Eşyayı Bulma Duası

"Allâhümme rabbe'd-dâlleti ve hâdiye'd-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike."

ANLAMI: "Ey kaybolanların Rabbi ve kaybolanları ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan Allah'ım! Kudretin ve saltanatın hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade eyle. Çünkü bu senin fazl ve keremindendir." (Bostanu'l-Arifin; Bilal Eren, Açıklamalı Dua Hazinesi, s. 304)

Yine kaybolan veya çalınan bir eşyayı, parayı bulmak için, her gün yirmi beş defa şu dunın okunması tavsiye edilmiştir. Dua şudur:

Okunacak dua şudur:

اَللَّهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسَ لِيَوْمِ لاَرَيْبٍ فِيهِ وَ يَا هَادِىَ الضَّالَّةِ دُرَّ عَلَىَّ ضَالَّتِى

Okunuşu: Allâhümme yâ Câmie'n-nâsi li-yevmin lâ raybe fîhi ve yâ Hâdiye'd-dâlleti dürre aleyye dâlletî
Aranan şey buluncaya kadar okumaya devam edilir.