Kurban Ailede Kimin Adına Kesilir? Hanefi âlimlerinin görüşlerine göre, aile içinde, şahsı adına kimin serveti varsa kurban onun adına kesilir.