-Oruçlu olduğunu unutarak yemek, içmek ve cinsi münasebette bulunmak.